Historia szkoły

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


Grabowo Królewskie leży na 52°20' szerokości geograficznej północnej i 17°20' długości geograficznej wschodniej. W północnej części wioski ciągnie się wał morenowy - pozostałość po lodowcu. W czasach przedhistorycznych żyli tutaj ludzie . Na wzgórzu koło cmentarza znaleziono w roku 1910 groby z urnami, w których znajdował się popiół po spaleniu zwłok ludzkich.
Za panowania królów polskich Grabowo Królewskie wchodziło w skład starostwa pyzderskiego i było własnością króla. Najstarszy znany tutejszy starosta to Przybysław z Grabowa (rok 1393), który był jednocześnie podstolim kaliskim. Niektórzy późniejsi starostowie to np. Piotr (1471), Stanisław Gorazdowski (1501), Mikołaj Lasota Zaborowski i Jan Iwiński (XVI w.), Wojciech Radoliński i Franciszek Prosimski (XVIII w.)
Po rozbiorach Grabowo Królewskie znalazło się w zaborze pruskim i nowe władze sprzedały tutejszy majątek majorowi von Grawert za sumę 15 400 talarów. Następnie  Grabowo dostaje się w ręce polskiej rodziny Łaszczyńskich, od których majątek przejmuje Schultz von Wulkow. W roku 1921 właścicielem zostaje Witold Dariusz Wilkoszewski
Kościół w Grabowie Królewskim ufundowała królowa Jadwiga, do której należało starostwo w Pyzdrach. Pierwszym proboszczem za czasów Jagiełły był ks. Maciej. Kościół drewniany, który powstał ok. roku 1450, został rozebrany w roku 1925 i zastąpiony nowym, istniejącym do dziś. Patronką tutejszego kościoła jest św. Jadwiga, księżniczka Śląska.

Nazwa miejscowości Grabowo Królewskie pochodzi prawdopodobnie od nazwisk Grab, Grabek, które często pojawiały się na tym terenie w czasach dawniejszych.
Pierwsza wzmianka o szkole w Grabowie Królewskim pochodzi z XVI w . Kolejne są z roku 1840. Właścicielem Grabowa był wówczas hrabia Łaszczyński. Na Wygodzie założona została szkoła, która mieściła się w gościńcu.
    W latach 1906-1907 wybudowano szkołę. Nowy budynek szkolny składał się z dwóch lekcyjnych, na piętrze zaś znajdowały się mieszkania dla nauczycieli. Do dziś służy on uczniom i stanowi część obecnej placówki. Oficjalne otwarcie szkoły odbyło się 1 lipca 1907 roku.
Pierwszym kierownikiem szkoły był Dobrogowski, a następnym od roku 1918 Wagner.
   Po I wojnie światowej w latach 1918-1920 nauka odbywała się nieregularnie. Szkoła posiadała trzy klasy, a nauczycielem dochodzącym z Zielińca był Metzke.
W latach międzywojennych była to szkoła dwuklasowa. Od roku 1920 kierownikiem Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim była Józefa Piekarczykówna, nauczycielką Jadwiga Galochowska.
W roku 1927 do szkoły uczęszczało 180 uczniów, których kształciło trzech nauczycieli.
   Rok 1939 był tragiczny dla polskiego narodu, szkolnictwa, nauczycieli. 30 listopada 1939 roku nauczycielki: Piekarczykówna i Galochowska zostały wywiezione do Radomia, szkoła została zamknięta. Od roku 1944 w budynku szkolnym kwaterowali żołnierze niemieccy. W tym okresie budynek został mocno zniszczony . 21 stycznia 1945 roku szkołę zajęli żołnierze radzieccy. W tym czasie nastąpiła dalsza dewastacja budynku.
   Środowisko lokalne było świadome straconych przez wojnę lat, dlatego już 15 lutego 1945 roku wznowiono naukę. Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły został Aleksander Woźniak. Był to bardzo trudny okres; lekcje odbywały się w jednej sali. Brakowało wszystkiego: podręczników, szyb, opału, była jednak ogromna chęć nauki i nadrobienia straconego czasu.
   1 września 1945 roku kierownikiem Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim został Melchior Korytowski. Pełnił tę funkcję przez 26 lat. Jego nazwisko wpisało się w historię tego miejsca.
Początkowo była to szkoła czteroklasowa, co roku przybywała jedna klasa i w 1948 była to już szkoła siedmioklasowa, od w roku 1966 ośmioklasowa.
Po wojnie budynek szkolny wymagał kapitalnego remontu. Lekcje odbywały się w dwóch salach na parterze, z czasem utworzono trzecią salę na piętrze. Nauka odbywała się na dwie zmiany, strych został zaadaptowany na mieszkania dla nauczycieli.
   W 1957 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły. Przybudówka została oddana do użytku w 1960 roku. Mieściły się w niej dwie izby lekcyjne, szatnia, a na piętrze dwa małe mieszkania dla nauczycieli. Szkoła posiadała więc sześć izb lekcyjnych.
   Decyzja o kolejnej rozbudowie szkoły zapadła w 1994 roku. Na posiedzeniu Rady Szkoły 7 września 1994 roku powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Grabowie Królewskim. Tego samego dnia wystosowano pismo do wójta Gminy Kołaczkowo z wnioskiem o zarejestrowanie w/w Komitetu. Do zarządu Gminy zwrócono się z prośbą o przydział funduszy. 6 listopada 1995 roku na posiedzeniu Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły został zatwierdzony projekt rozbudowy szkoły. Pierwsze prace budowlane wykonano we wrześniu 1997 roku. Generalnym wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego we Wrześni.
   4 maja 1998 roku biskup Stanisław Gądecki dokonał poświęcenia i wmurowania Aktu Erekcyjnego. 23 sierpnia 2000 roku odbył się odbiór techniczny budynku, a 1 września 2000roku uroczyste otwarcie rozbudowanej szkoły.
   Nowa szkoła jest gmachem trzykondygnacyjnym ze stromym dachem, całkowicie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1034 m i kubaturze 5000m. W piwnicy znajdują się szatnie dla uczniów, kotłownia olejowa, magazyn paliwa, pomieszczenia socjalne, kuchnia. Na parterze znajduje się czytelnia, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, dwie sale lekcyjne z zapleczem, sanitariaty oraz portiernia. Na pierwszym piętrze sala komputerowa, trzy sale lekcyjne z zapleczami, biblioteka, sanitariaty.

Jednak szkoła to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele.

W księdze ewidencyjnej naszej szkoły od roku 1918 zarejestrowanych zostało 1506 uczniów. Do szkoły uczęszczały dzieci z Grabowa Królewskiego, Krzywej Góry, Lipia, Gorzyc, Nowej Wsi Królewskiej.

          Od 1906 roku w szkole pracowało ponad 100 nauczycieli. Najdłuższy staż pracy w szkole w Grabowie Królewskim posiadają:

  • Zofia Michalska                  - 41 lat
  • Janina Pilarska                     - 38 lat
  • Jadwiga Korytowska          - 30 lat
  • Danuta Wizła                       - 29 lat
  •  Melchior Korytowska        - 26 lat
  • Maria Galoch                       - 26 lat
  • Dorota Graczyk                  - 25 lat
  • Roman Wróblewski             -25 lat
  • Wiesława Głowacka            - 20 lat
  • Emilia Stefańska                  - 20 lat

Dzięki solidnym podstawom uzyskiwanym w tutejszej szkole, wśród jej absolwentów znajduje się wykształconych, którzy ukończyli różne typy szkół. Są wśród nich lekarze, księża, nauczyciele, wykładowcy wyższych uczelni, oficerowie Wojska Polskiego, inżynierowie. Wielu z nich pełni kierownicze funkcje w firmach, oraz zajmuje odpowiedzialne funkcje samorządowe.

          Uczniowie szkoły chętnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i sportowych, zdobywając w nich liczne nagrody.

Do szczególnych osiągnięć należy zaliczyć w minionym ćwierćwieczu:

ü       uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego

przez sześciu uczniów,

ü       uzyskanie tytułu finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego przez 25 uczniów,

ü       uzyskanie tytułu laureata etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce oraz finalisty międzywojewódzkiego etapu tegoż konkursu ,

ü       zdobycie nagrody zespołowej w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”,

ü       zdobycie nagrody w ogólnopolskim konkursie „Europa moich marzeń”

w kategorii prac plastycznych oraz w wielu konkursach plastycznych różnego szczebla,

ü       uzyskanie tytułu finalisty w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym,

ü       wysokie wyniki w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur,

ü       liczne wyróżnienia w konkursach recytatorskich,

ü       osiągnięcia sportowe uczniów.

 

W tym roku minie 100 lat od powstania Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim. Nasza szkoła może więc poszczycić się długą historią. Należy o niej pamiętać, odnosząc się do współczesności.

         Reforma Oświaty w roku szkolnym 1999/2000 wprowadziła kolejne zmiany w szkolnictwie. Od tego roku nasza szkoła stała się ona sześcioklasową. Obecnie uczęszczają do niej uczniowie z Grabowa Królewskiego, Krzywej Góry, Kołaczkowa, Borzykowa Wszemborza, Żydowa, Budziłowa, Cieśli Małych, Cieśli Wielkich.

Szkoła aktualnie liczy 158 uczniów, posiada 9 oddziałów oraz oddział przedszkolny.

Pracuje w niej 19 nauczycieli. Funkcję dyrektora pełni Wiesława Głowacka.

          Uczniowie i nauczyciele posiadają dobre warunki do nauki i pracy. Szkolna pracownia komputerowa posiada dostęp do Internetu. Pozwala to korzystanie z nowoczesnych metod nauczania i zapewnienie uczniom zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności, tak koniecznej do dalszej nauki, a później pracy we współczesnym świecie.