Gminny turniej profilaktyczny dla klas IV - VI

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dnia 24 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabowie Królewskim odbył się II GMINNY TURNIEJ PROFILAKTYCZNY DLA KLAS IV-VI. Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół podstawowych z Grabowa Królewskiego, Sokolnik, Bieganowa oraz Wszemborza.

Chętni, chcący wziąć udział w spartakiadzie, zgłaszali swój udział  we wcześniej określonym terminie.

Również jury, czyli osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych konkurencji zostało powołane wcześniej. Cały turniej składał się z dwóch zasadniczych części:

  1. konkurencje umiejętnościowe z podziałem dla poszczególnych klas, tj:
  • klasa IV – Bezpieczna jazda na rowerze,
  • klasa V – Przemocy mówię STOP,

w powyższym zadaniu każda z klas musiała przygotować 10 slajdów zgodnie z w/w tematyką;

  • klasa VI – Jestem asertywny w stosunku do uzależnień,

w tym zadaniu uczniowie mogli się wykazać umiejętnościami aktorskimi przygotowując krótką scenkę widowiskową;

  1. konkurencje sportowe również z  podziałem dla na klasy, tj:
  • klasa IV – żółwia jazda rowerem,
  • klasa V – mini mecz piłki nożnej,
  • klasa VI – tor przeszkód.

Impreza rozpoczęła się o godz. 9:00 powitaniem przez Panią Dyrektor wszystkich zebranych uczestników. Następnie specjalnie powołana komisja udała się do szkoły w celu rozstrzygnięcia przygotowanych wcześniej przez dzieci z klasy IV i V konkurencji umiejętnościowych, a uczniowie zebrali się w miejscach, w których zostały zorganizowane dla nich konkurencje sportowe. Gdy powyższe zadania dobiegły końca wszyscy udali się na krótką przerwę, podczas której otrzymali poczęstunek w postaci drożdżówki i napoju. Około godziny 10:45 klasa VI zaprezentowała przygotowaną scenkę przedstawiającą asertywne zachowanie w stosunku do różnego typu uzależnień, natomiast uczniowie klas IV-V zostali zaproszeni przez strażaków z Kołaczkowa na krótki pokaz udzielania pierwszej pomocy.

             Na tym zakończono część, w której uczniowie musieli wykazać się swoimi umiejętnościami, po czym nastąpiło rozstrzygnięcie konkurencji w poszczególnych kategoriach, wytypowanie zwycięzców i rozdanie nagród. W tym roku po raz pierwszy został ufundowany puchar przechodni dla tej szkoły, która zdobyła I miejsce. Gwarantowała je suma wszystkich punktów uzyskanych za poszczególne konkurencje. Tym razem puchar został w rękach gospodarza, czyli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabowie Królewskim.

             Jak każdy tego typu turniej, również i ten, był dobrą zabawą dla wszystkich uczestników, a jednocześnie pozwolił dzieciom sprawdzić swoje możliwości zarówno sportowe, jak również intelektualne. Uczniowie zdobyli cenną wiedzę dotyczącą ważnych, a jednocześnie często trudnych zagadnień, które będą mogli wykorzystać w dalszym życiu.